• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sztuka wyrażania siebie przez muzykę.

Przez wszelkie lata swojego rozwoju, niezwykle zmieniła się specjalizacja poligraficzna. Techniki, jakie w globalnym użyciu były jeszcze kilkanaście lat temu, dziś są już uważane za przestarzałe oraz nie znajdują obszernego zastosowania. Największa bodaj zmiana dokonała się w sposobie składu drukarskiego – próżno dzisiaj wyszukiwać drukarni, która zatrudniałaby zecera. Bezsprzecznie każda dzisiejsza drukarnia typu ANCHOR wśród swoich pracowników ma speców od systemu DTP, inaczej komputerowego składu materiałów – użycie w tej roli komputerów znacznie usprawniło drukowanie i sprawiło, że do minimum ograniczono ryzyko tak częstych dawniej pomyłek. Poza tym, używa się dziś też totalnie innych niż niegdyś technik drukarskich – nie ma już starych maszyn drukarskich, są za to urządzenia, które drukują według innych zasad, prędzej oraz dokładniej. W jaki sposób widać, dzisiejsza poligrafia oraz technika drukarska, wygląda kompletnie inaczej i pełnymi garściami czerpie z innych sfer techniki, takich jak chociażby związana z komputerami informatyka.

1. Kontynuuj

2. Przeglądaj

3. Sprawdź to

4. Przejrzyj

5. Przeczytaj więcej

Categories: Blog

Comments are closed.