• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola przedsiębiorstw w społeczności lokalnej.

Polska dopiero raczkuje na arenie innowacji. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie biznesmenom jak ważne dla stworzonego przez nas państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – szkolenia dofinansowane Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego lub na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość mnóstwo. Między innymi: tłumaczenie zaświadczeń, wydatki spraw sądowych. Ważnym argumentem na walor jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma określonych terminów i konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Kliknij i zobacz

2. Przeczytaj więcej

3. Sprawdź to

4. Otwórz link

5. Dowiedz się więcej Wpływ geopolityki na rynki finansowe.

Categories: Biznes

Comments are closed.