• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Archive for the ‘Inne tematy’ Category

Kawa: Od ziarna do filiżanki Wszystkie tworzywa, fabrykacje, artykuły, jakie się formuje, a później wypala noszą miano ceramicznych. Ceramika to nic innego, jak nieorganiczne relacje metali z tlenem, azotem, węglem, borem oraz innymi pierwiastkami. Atomy ich integrują się w wiązania jonowe i kowalencyjne związki chemiczne metali z niemetalami. Ceramika została wyprodukowana już w epoce kamienia łupanego, inaczej paleolicie. Było to kilkanaście lat przed naszą erą. Ceramika ma wszechstronne zastosowanie. Przede […]

Categories: Inne tematy